برچسب: Nilufar

7

محمود دولت آبادی در وین

loading… دوستان بخاطر سوالات زیادی که از ما در رابطه با اومدن جناب دولت آبادی، بزرگترین نویسنده معاصر ایرانی به وین میشه ،لازم میبینم که توضیحاتی در اینباره بدم:

error: Copiing not allowed