دسته: bset of facebook

0

مریم چرا…

پیرمردی در جوانی عاشق مریم میشود ولی به او نمیرسد! مجنون می شود و مورد آزار قرار میگیرد. بچه ها برای عذرخواهی آمده اند.