دسته: Animals

0

گوریل با هوش و با مزه

البته این خانوم همچین گوریل گوریلم نیست, فکر کنم اورنگوتانه ! میگن یکی خرشو گم کرده بود, بهش گفتن یکی خری پیدا کرده. رفت پیش یارو, اونی که خره رو پیدا کرده بود, پرسید,...

error: Copiing not allowed