شاهکار طرفداران ایرانی در مقابل هتل محل اقامت بازیکنان پرتغال

همه جا باید نشون بدیم که ما مستحق آزادی نیستیم , جایی که در هر موردی, یک مقدار آزادمون بزارن, , عقل و ادب رو فراموش میکنیم

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *