ترانه خاطره انگیز و عامیانه مشهدی وکیل آباد با اجرای هدایت هاشمی


من از این شعر یادم میاد, اسمش بود بچه گدا و نه وکیل اباد, ما حتی صفحه ۴۵ دورشو هم تو خونه داشتیم و ترانشو حفظ بودیم, ایشون هم شعرشو از خودش درآورده بود و هم لهجه مشهدیش اصلا خوب نبود!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *