ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

loading...

بى خبرى , خوش خبرى
No news is Best news
 
ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی
 
ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی
 
شتر ديدى , نديدى
You see nothing, You hear nothing
 
ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی
 

عجله كار شيطان است
Haste is from the Devil
 
ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی
 

کاچى به از هيچى
Somthing is better than nothing
 
ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی
 

گذشتها گذشته
Let bygones be bygones
 
ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی
 

مستى و راستى
There is truth in wine
 
ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی
 

نوکه اومدبه بازار كهنه شد دل آزار
Out with the old,in with the new
 
ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی
 

هر فرازى را نشيبى است
High places have their precipices
 
ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی
 

هرکه ترسید مرد ,هركه نترسيد برد
Nothing venture , nothing have
 
ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی
 

همه کاره و هیچكاره
Jack of all trades and master of none
 
ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی
 

ارزان خرى , انبان خرى
Dont buy everything that is cheap
 
 
آشپز كه دوتاشدآش يا شورميشه يا بينمك
Too many cooks spoil the broth
 
ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی
 
انگار آسمون به زمين افتاده
It is not as if the sky is falling
 
ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی
 
اندكى جمال به از بسيارى مال
Beauty opens locked doors
 
ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی
 
آدم عجول كار را دوباره ميكنه
Hasty work, Double work
ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی
 
آدم دانا به نشتر نزند مشت
A wise man avoids edged tools
 
ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی
 
آدم زنده زندگى مى خواد
Live and let live
 
ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی
 
آدم ترسو هزار بار مى ميره
Cowards die Many times Before Their Death
 
ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی
 

كس نخاردپشت من جزناخن انگشت من
you want a thing done,do it yourself
 
ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی
 

آب رفته به جوى باز نمى گردد
What is done can not be undone
 
ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی
 

آب از سرش گذشته
It is all up with him
 
ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی
 

آب ريخته جمع شدنى نيست
Dont cry over the spilled milk
 
ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی
 

آب در كوزه و ما تشنه لبان ميگرديم
we seek water in the sea
 
http://www.beytoote.com

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Copiing not allowed