زیر درختان زیتون – به یاد حسین رضایی

حسین رضایی، بازیگر «زیر درختان زیتون» (۱۳۷۲) عباس کیارستمی نیز در اولین صبح اسفند ۱۳۹۶ درگذشت. او که متولد ۱۳۴۸ در رودبار بود. اولین بار در فیلم «زندگی و دیگر هیچ» (۱۳۷۱) ساخته دیگری از زنده یاد کیارستمی جلوی دوربین رفت. او در اواخر عمر از بیماری ریوی رنج میبرد که به دلیل کار در یک کارخانه مواد شیمیایی سرطان زا گرفتار آن شده بود.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *