شما گوسفندی یا گاو ؟!

رفته بودم قصابی ، خیلی هم شلوغ بود
قصابه ، گوشت هرکی آماده میشد اینجوری صداش میزد


گوساله کی بود ؟؟🗣☹
گوسفند بیا جلو !☹
به یکی هم گفت: تو گوسفندی؟؟☹
گفت نه آقا من گاوم 😳
خوشبختانه من جیگر خواسته بودم 🙂
گفت جیگر بیاد جلو :mrgreen:

You may also like...

1 Response

  1. Mehdi Amiri مدیر سایت says:

    فکر کنم واسه همینه که در دین ما خوردن دنبلان حرومه, وگرنه حتما قصابه داد میزد, دنبلان کی بود!!
    بنازم به این دین, فکر همه چی رو کرده! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *