رقص و موزیک آذری در خیابان


دمش گرم, انشالله که همونجوری که مردم ماتم زده ایران رو برای لحظه ای هم که شده شاد میکنه, خداوند شادش کنه.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *