حرف‌های شنیدنی همسر مهندس کشتی نفتکش

این نفت کش , از یک هفته پیش تا کنون در جریان تصادف دریایی دچار آتش سوزی شده و سی و دو خدمه ایرانی آن ناپدید شده‌اند!

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *