دستم تو دسته یاره, قلبم چه بیقراره….

يه خوبى كه ديوونه خونه ما داره، اينه كه پره خوانندست. هر وقت دلت بگيره به يكيشون ميگى بخونه، آدم روحش شاد ميشه😂😂
خيلى بامزه ان
تازه اكو هم داد اون قسمت قلبم چه بيقراره رو

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *