اگر فرار مغز‌ها کردی سوئیس نرو


اگر هم رفتی‌ تو پارک نرو، باد شدید میاد همه چی‌ آدم مییفته😜😂

استندآپ کمدی جنجالی مجیدافشاری در خندوانه با اشاره به رئیسی،آزاده نامداری، مداح‌ها، احمدی‌نژاد، ژن خوب، شعار تا ۱۴۰۰ روحانی و…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *