همش احساس میکنم استقلال هنوز داره گل میخوره ولی به ما نشون نمیدن

6 – 1 به عربها باختند و حذف شدند.. 🙁

اینو یکی یک جایی کامنت گذاشته بود! 🙂

خیلی بامزه بود! 🙂

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *