بازی های قدیمی و محبوب بچه ها در سال های نه چندان دور

loading...

تاپ تاپ خمیر

 بازی تاپ تاپ خمیر یکی از بازی‌های پرهیجان و پر شور و نشاط می‌باشد که برای تقویت حافظه و همچنین دقت بسیار مناسب است.

تاپ تاپ خمیر نام یکی از بازی‌های بومی است که بر خلاف امروز در گذشته رونق زیادی داشته و در تمام گروه‌های سنی انجام می‌شده است.

از مهمترین هدف‌های بازی تاپ تاپ خمیر سرگرمی و نشاط، تقویت حافظه و دقت می‌باشد و این بازی با تعداد نفرات ۲ تا ۱۰ نفر برگزار می‌شود.

 

در بازی تاپ تاپ خمیر یک نفر که او را اوستا می‌نامند چشمان یکی از بچه‌ها را که به حالت سجده روی زمین افتاده است را با پارچه می‌بندد، سپس دست یکی از بچه‌ها را بالا می‌برد و در حالی که آرام آرام به پشت کمر او می زند، این شعر را می خواند: «تاپ تاپ خمیر شیشه، پُر پنیر، دست کی بالا؟»

در این موقع بازیکن باید حدس بزند اسم شخصی که دستش بالا برده شده است، چیست، اگر درست بگوید برنده است و یک امتیاز می‌گیرد و شخصی که دستش بالا برده شده بود، باید جای او را بگوید اما اگر اشتباه بگوید، یک امتیاز منفی می گیرد و باید خودش بازی را تکرار کند.

این بازی هم چنان ادامه دارد تا زمانی که بازیکن درست حدس بزند و در پایان، امتیاز شماری می‌کنند و امتیاز هر‌کس بیشتر بود، برنده است.

در برخی مناطق بخش پایانی بازی جور دیگری انجام می‌گیرد. اگر شخص اشتباه حدس بزند باید تنبیه شود و اوستا نوع تنبیه را از خود او می‌پرسد: سوزن یا قیچی؟ اگر انتخاب فرد سوزن باشد اوستا با یک انگشت مانند سوزن پشت شخص ضربه می‌زند و اگر انتخاب او قیچی باشد اوستا پشت او را نیشگون می‌گیرد.

بازی اسم و فامیل

بازی اسم و فامیل

بازی اسم و فامیل هم به طور فردی و هم گروهی انجام می شود؛ به گونه‌ای که اگر دو نفر بازیکن وجود داشته باشد، با هم بازی می‌کنند یا اگر ۴ نفر یا ۶ نفر باشد نیزمی‌شود به دو گروه ۲ یا ۳ نفره تقسیم شوند یاهر ۶ نفر به طور جداگانه به رقابت بپردازند.

قبل از شروع بازی، همه بازیکنان یا گروه‌ها، جدولی را رسم می‌کنند. موارد خواسته‌شده در جدول، اختیاری است که ممکن است تا ۱۲ مورد متغیر باشد؛ به طور مثال: از نام، نام خانوادگی، نام رنگ، نام شهر، نام کشور، نام خودرو و نام حیوان تشکیل می‌شود.

پس از ترسیم جدول مورد نظر، همه به حالت آماده‌باش منتظر می‌ایستند و هر یک به نوبت باید یکی از حروف الفبا را بگوید. زمانی که حرفی از حروف الفبا گفته شد، بازیکنان باید واژه‌هایی که با آن حرف شروع می‌شود، در ذیل نام‌های خواسته‌شده بنویسند.

در این بازی هر فردی زودتر از همه، نام‌های خواسته‌شده را بنویسد، با صدای بلند واژه‌ی «استُپ» را می‌گوید که همه باید از نوشتن دست بردارند.

در این لحظه، همه برگه‌ها را پایین می‌گذارند تا زیر نظر همه بازیکنان، امتیازشماری شود. در این بازی هر مورد صحیح ۱۰ امتیاز دارد. هم چنین اگر کلمه‌هایی که نوشته شده با دیگر بازیکنان مشترک باشد، ۵ امتیاز خواهد داشت.در این بازی سرعت عمل و دقت، مهم‌ترین عوامل برنده شدن است.

بازی یک مرغ دارم

بازی یک مرغ دارم

بازی یک مرغ دارم، یک بازی زبانی است که به تمرکز و دقت کودکان کمک می‌کند.

در این بازی ابتدا معلم یا سرگروه شمارهٔ هر دانش آموز به ترتیبی که روی نیمکت نشسته به او اعلام می‌دارد مثلاً ۱-۲-۳ تا آخرین نفر. در این بازی باید دانش آموزان شمارهٔ خود را فراموش نکنند.

 بازی این طور آغاز می‌شود که معلم یا سرگروه می‌گوید یه مرغ دارم روزی مثلاً (۸) تا تخم میزاره باید شمارهٔ ۸ بلافاصله بلند بشه و بگوید چرا ۸ تا معلم می‌گوید پس چند تا دانش آموز می‌گوید ۱۲ تا که بلافاصله باید شمارهٔ ۱۲ بلند بشه و بگوید چرا ۱۲ تا معلم یا سرپرست می‌گوید پس چند تا او می‌گوید ۲ تا که شمارهٔ ۲ باید بلند شود تا آخر زیبایی این بازی در آن است که اگر دانش آموزی در موقعی که شماره‌اش خوانده شد حواسش نبود و بلند نشد از دور بازی کنار می‌رود و دیگران حق ندارند شمارهٔ او را بگویند که اگر دچار این اشتباه شوند آن‌ها هم حذف خواهند شد در پایان دو نفر برنده خواهند شد.

قوانین بازی:

۱. به محض خواندن شماره بلافاصله (۱ ثانیه) باید دانش آموز بلند شود در غیر این صورت حذف خواهد شد.

۲. اگر در موقع خواندن شماره مثلاً (۴) شماره ۵ یک لحظه کوتاه از سر جایش بلند شد او هم حذف خواهد شد.

بازی یک قل دو قل

بازی یک قل دو قل

یک قل دو قل، یک گل دو گل، بش داش، پنج پنج، پاسنگ کا، رگ‌رگ بازی یا سنگچران گونه‌ای بازی ایرانی است که به‌وسیله تعدادی سنگ انجام می‌شود. این بازی‌ها به گونه‌ای طراحی شده که محدودیت سن و جنس ندارد.

اهداف

اهداف کلی بازی یک قل دو قل، به وجود آوردن حس اندیشه و ذهن، دقت در نگاه و حرکات موزون دست‌ها است. سرگرمی و فهم کاربرد ریاضی در مسائل زندگی و اقتصادی نیز از اهداف جزئی بازی یک قل دو قل به شمار می‌رود.

تعداد افراد

برای این بازی معمولاً دو نفر بازیکن لازم است، اما گاهی اوقات این سرگرمی به وسیله گروه‌های دو الی سه نفره نیز بازی می‌شود.

ابزار

ابزار مورد نیاز برای این بازی نیز پنج سنگ گرد و اندکی بزرگ‌تر از فندق است.

شرح بازی

توضیح بازی بدین صورت است که نخست با جفت و تک آمدن، این گونه که یکی از بازیکنان سنگ‌ها را در مشت می‌گیرد تا دیگری بگوید زوج است یا فرد، شروع کنندهٔ بازی مشخص می‌شود. هر کدام مرتکب اشتباه شوند می‌سوزند، دیگری بازی را شروع می‌کند و هر یک در نوبت خود از هر مقطع که مانده باشد، بازی را پی می‌گیرد این بازی ۹ مرحله دارد و بازیکن با اجرای موفق هر مرحله، یک امتیاز کسب می‌کند و به مرحله دیگر می‌رود.

مرحله نخست

بازیکن در مرحله اول پنج سنگ را به گونه‌ای که جدا از هم بایستند روی زمین پخش می‌کند، یکی را برداشته و به بالا پرتابی کند، در فاصلهٔ پایین آمدن، یکی از سنگ‌ها را از روی زمین برداشته و با همان دست، سنگ بالا انداخته را که در حال پایین آمدن است می‌گیرد و به همین روش، همهٔ آن‌ها را بر می‌دارد.

مرحله دوم

در مرحلهٔ دوم پنج سنگ را به گونه‌ای که دو به دو قرار بگیرند، روی زمین پخش می‌کند، یکی را برداشته و به بالا انداخته و سنگ‌ها را دو تا، دو تا، از روی زمین جمع می‌کند.

مرحله سوم

در مرحلهٔ سوم همانند مراحل پیش و البته چهار سنگ روی زمین را در دو حرکت یک تایی و سه تایی، بر می‌دارد.

مرحله چهارم

در مرحلهٔ چهارم نیز همچون مراحل پیشین، چهار سنگ روی زمین را یک جا و در یک حرکت جمع می‌کند.

مرحله پنجم

در مرحلهٔ پنجم بازیکن باز سنگ‌ها را پخش کرده، یکی را برداشته و بالا می‌اندازد و در فاصلهٔ بازگشت، یکی از سنگ‌های روی زمین را برداشته و سنگ هوا را می‌گیرد و با یک پرتاب دیگر، سنگی را که از روی زمین برداشته، با یکی دیگر از سنگ‌ها، جا به جا می‌کند و به همین روش، مرحله را با تعویض کلیه سنگ‌ها، به اتمام می‌رساند.

مرحله ششم

در مرحلهٔ ششم، بازیکن با دست چپ، توسط انگشتان شست و میانی به صورتی که انگشت اشاره روی آن سوار شده باشد پُلی پهن، روی زمین می‌سازد. سنگ‌های پخش شده را به طرف مقابل اشاره می‌کند تا یکی را به عنوان قراول انتخاب کند. پس از آن، یکی را برداشته و به طرف بالا می‌اندازد و دوباره می‌گیرد و در این فاصله، سنگ‌ها را یکی یکی حداکثر با ۳ ضربه، به ضرب انگشت میانی که از انگشت شست به حالت فنری یا بشکن، رها می‌شود از زیر پل می‌گذراند.

چون سنگ قراول، و آخرین گذرنده از زیر پل خواهد بود، بدیهی است حریف سنگی را به عنوان قراول، انتخاب خواهد کرد که سدّ معبر سایر سنگ‌ها باشد و مسلم است در اثر برخورد یکی از سنگ‌های قراول، بازیکن سوخته و نوبت بازی حریف خواهد شد.

مرحله هفتم

در مرحله هفتم، بازیکن پس از ریختن سنگ‌ها روی زمین، دست چپ را در یک طرف آن‌ها به صورت عمودی بر زمین می‌نهد و دیواری درست می‌کند. باز با دست راست یکی را بعد از برداشتن به طرف بالا انداخته و دوباره می‌گیرد و در این فاصله بایستی، یکی از سنگ‌ها را برداشته و به آن سوی دیوار بگذارد، این حرکت را برای تمامی سنگ‌ها، اجرا می‌کند.

مرحله هشتم

مرحلهٔ هشتم، در این مرحله بازیکن همه سنگ‌ها را یک جا به طرف بالا می‌اندازد، در فاصلهٔ بازگشت آن‌ها، فوراً دست‌ها را از کناره به هم می‌چسباند و سنگ‌ها را با کف دو دست می‌گیرد، دوباره آن‌ها را در همان حال با دو دست به طرف بالا می‌اندازد و در این فاصله دست‌ها را وارونه کرده و از ناحیهٔ انگشت سبابه به هم می‌چسباند و آن‌ها را با پشت دست‌هایش می‌گیرد و سپس عکس آن را انجام داده و باز سنگ‌های پرتابی را با کف دو دست می‌گیرد، افتادن حتی یک سنگ، موجب سوختن است و هر کدام این مرحله را گذرانده باشد، برندهٔ بازی است.

مرحلهٔ آخر، مرحلهٔ تنبیه است و دو بازیکن روبروی هم می‌نشینند (و یا اگر به صورت گروهی اجرا می‌شود، دو سر گروه). بازنده کف دستش را به زمین می‌چسباند و نفر برنده، سنگ‌ها را یکی یکی با اسامی تنبیه‌ها (مانند مشت، سیلی، نوازش، پیچش و برداشتن عسل از کندو) پشت دست او می‌چیند سپس او باید با یک حرکت همهٔ سنگ‌ها را به طرف بالا بیندازد و با دست بگیرد، اگر توانست همه را بگیرد، تنبیهی متوجه او نیست، ولی براساس آنچه بر زمین انداخته باشد، تنبیه می‌شود. البته این بازی، بنابر ذوق و ابتکار بازیکنان ماهر، می‌تواند مراحل بسیاری داشته باشد.

بازی هپ‌هپ

بازی هپ‌هپ

این بازی یک بازی کلامی است که به صورت گروهی و بدون نیاز به ابزار در هر موقعیت مکانی قابل اجرا است.

شرح بازی: در این بازی، ابتدا یک نفر از دانش آموزان را که از بقیه بزرگ تر است، به عنوان استاد انتخاب می‌کنند. استاد یک عدد را انتخاب می‌کند، به طور مثال عدد ۵ را انتخاب می‌کند (انتخاب عدد اختیاری است).

بقیه دانش آموزان به شکل دایره وار می‌نشینند و استاد، یکی از دانش آموزان را انتخاب می‌کند، دانش آموز باید از عدد یک شروع کند، یعنی او باید شماره یک بگوید، بعد به ترتیب، نفر دوم عدد دو، نفر سوم عدد سه و نفر چهارم عدد چهار را باید بگوید. در این جا نفر پنجم باید بسیار حواسش جمع باشد و به جای عدد ۵ کلمه «هپ» را بگوید.

چون عدد ۵ را استاد انتخاب کرده بود به همین روش نفرات شش، هفت و … باید اعداد مربوط به خود را بگویند.

وقتی عدد ۱۰ می‌رسد باز باید کلمه «هپ» گفته شود. به همین ترتیب به جای مضارب عدد ۵ باید کلمه «هپ» را بگویند.

این عدد شماری به شکل دوره ای ادامه پیدا می‌کند.

کسانی که به اشتباه به جای کلمه «هپ» عدد بگویند یا کلمه «هپ» را به جای عددی غیر از مضارب ۵ بگویند، می‌سوزند و از بازی خارج می‌شوند.

بازی تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که تنها یک نفر باقی بماند. آخرین نفر باقی مانده در دایره بازی به عنوان برنده شناخته می‌شود.

  • اهداف بازی: سرگرمی، نشاط، افزایش دقت، تمرکز و تمرین حفظ مضارب اعداد گوناگون
  • تعداد بازیکنان: ۳ نفر به بالا

بازی اتل متل توتوله

بازی اَتل متل توتوله
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک

اَتل مَتل توتوله شعر و بازی است به زبان فارسی و کودکانه. این بازی موزیکال را کودکان ایرانی در هنگام کودکی می‌خوانند و بازی می‌ کردند.

بازی

بازی به این صورت است که کودکان کنار هم می‌نشینند و پاهای خود را دراز می‌کنند. بعد یکی این شعر می‌خواند و به ترتیب به پاهای بچه‌ها اشاره می‌کند. شعر هرجا تمام شد، در آن لحظه دست خواننده شعر به هر پا رسید، آن کودک باید آن پا را جمع کند. این کار را آنقدر ادامه می‌دهند تا پای همه جمع شود.

این بازی را می‌توان حتی یک نفره هم اجرا کرد. به صورتی که پاها را دراز کرده و شعر مخصوص آن خوانده می‌شود و با هر ضرب آهنگ شعر دست روی یک پا می‌رود و در پایان شعر، پایی که شعر روی آن پایان می‌پذیرد به عنوان بازنده انتخاب می‌شود واین کار تا باقی ماندن یک پا ادامه می‌یابد.

متن شعر

اَتل َمتل توتوله
گاو حسن چه جوره؟
نه شیر داره نه پستون
گاوشو بردن هندستون
یک زن گرجی بستون
اسمشو بذار عم قزی
دور کلاش قرمزی
هاچینو واچین
یه پا تو ور چین

منبع:  https://ketabak.org

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Copiing not allowed