جیپسی کینگ عشق من با ترجمه فارسی

ای عشق من من لحظه ها را خواهم شمرد تا اینکه تو را ببینم
ای عشق من من لحظه ها را خواهم شمرد تا اینکه تو را ببینم
ای عشق من ای یار من
به من لطف کن و به من ترحم نکن
ای عشق من من لحظه ها را خواهم شمرد تا اینکه تو را ببینم
ای عشق من من لحظه ها را خواهم شمرد تا اینکه تو را ببینم
برگرد زیرا من دیگر باز نخواهم گشت
زیرا نمی خواهم دوباره تو را از دست بدهم
برگرد نمی خواهم چیزی را دوباره به یاد بیاورم

Amor mio
amor mio por favor
tu no te vas
Yo cuentare a las horas
que la ya veo

Amor mio
amor mio por favor
tu no te vas
Yo cuentare a las horas
que la ya veo

Vuelve
no volvere no volvere no volvere
No quiere recordar no quiere recordar

Vuelve
no volvere no volvere no volvere
No quiere recordar no quiere recordar

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *