گزارش بهمن کلباسی از مراسم اهدای جوایز اسکار سال 2017

شب سینما و سیاست، شب اسکار

گزارش بهمن کلباسی از مراسم اهدای جوایز اسکار سال 2017

Posted by BBC Persian on Montag, 27. Februar 2017

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *