بیانیه فرهادی پس از دریافت اسکار برای فیلم فروشنده

فیلم فروشنده به کارگردانی اصغر فرهادی جایزه بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان اسکار ۲۰۱۷ را کسب کرد. انوشه انصاری نخستین ایرانی که به فضا سفر کرده به نمایندگی از فرهادی بیانیه ای را علیه فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ و ممنوعیت ورود ایرانیان قرائت کرد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *