وقتی که شهردار وسط کنفرانس توالتش میگیره و یادش میره میکروفون رو خاموش کنه!

البته دوستان, ویدیوی اصلی این بوده و یکی اونو واسه بدبخت درست کرده !

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *