فردوسی پور و ماجرای لخت شدن بازیکن سایپا در سال ۷۹ وسط زمین بازی و محرومیت سنگینش

فردوسی پور و ماجرای لخت شدن بازیکن سایپا در سال ۷۹ وسط زمین بازی و محرومیت سنگینشنام بازیکن محسن رسولی ست. آن روزها در سایپا بازی می کرد، مایلی کهن آن روزها تلاش زیادی کرد که ستاره جوان تیمش را از مجازاتی سنگین که در انتظارش بود نجات دهد. مایلی کهن ابتدا ادعا کرد که این کار ناخواسته بوده و شورت رسولی به تیرک کنار دروازه گیر کرده است. رسولی با محرومیتی سنگین برای مدت ها از فوتبال دور ماند.اخیرا دوربین برنامه تلویزیونی نود به سراغش رفته بود و او را نشان داد در حالی که چاق شده بود و ظاهری متفاوت از آن جوان ترکه ای سایپا داشت. رسولی داستان زندگی اش بعد از آن اتفاق تاریخی را توضیح داد.

Posted by Footbalestoon on Freitag, 24. Februar 2017

 

نام بازیکن محسن رسولی ست. آن روزها در سایپا بازی می کرد، مایلی کهن آن روزها تلاش زیادی کرد که ستاره جوان تیمش را از مجازاتی سنگین که در انتظارش بود نجات دهد. مایلی کهن ابتدا ادعا کرد که این کار ناخواسته بوده و شورت رسولی به تیرک کنار دروازه گیر کرده است. رسولی با محرومیتی سنگین برای مدت ها از فوتبال دور ماند.
اخیرا دوربین برنامه تلویزیونی نود به سراغش رفته بود و او را نشان داد در حالی که چاق شده بود و ظاهری متفاوت از آن جوان ترکه ای سایپا داشت. رسولی داستان زندگی اش بعد از آن اتفاق تاریخی را توضیح داد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *