فرق تعارف بین ایرانی ها و آلمانیها

آیا آلمانیها متوجه معنی "تعارف" که در فرهنگ ایرانی به منظور ادب احترام است، می شوند؟ تعارف می تواند موجب چه سوءتفاهم هایی شود؟ ایزابل شایانی برایتان توضیح می دهد.Wer orientalische Höflichkeit verstehen will, muss "Tarof" kennen. Sonst könnte es zu grösseren Missverständnissen kommen. Isabel Schayani und Sven Simon erklären es Euch. Dieser Beitrag ist Persisch-Deutsch

Posted by WDRforyou on Freitag, 17. Februar 2017

آیا آلمانیها متوجه معنی “تعارف” که در فرهنگ ایرانی به منظور ادب احترام است، می شوند؟ تعارف می تواند موجب چه سوءتفاهم هایی شود؟ ایزابل شایانی برایتان توضیح می دهد.


Wer orientalische Höflichkeit verstehen will, muss “Tarof” kennen. Sonst könnte es zu grösseren Missverständnissen kommen. Isabel Schayani und Sven Simon erklären es Euch. Dieser Beitrag ist Persisch-Deutsch

 

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Copiing not allowed