جاستین ترودو: نادیده گرفتن طبقه میانی جامعه به خشم و افراط گرایی می انجامد

جاستین ترودو نخست وزیر کانادا، در اظهاراتی در خصوص ادامه نادیده گرفته شدن طبقه میانی جامعه از سوی سیاست گذاران اقتصادی جهان هشدار داد و اعلام کرد این مساله به ایجاد خشمی منجر می شود که در نهایت به افراط گرایی می انجامد.
جاستین ترودو در سخنرانی خود در ضیافت رهبران فرهنگی و تجاری در بندر هامبورگ آلمان بر ضرورت تمرکز بیشتر بر تحقق رشد اقتصادی که بخش بیشتری از جامعه جهانی را بهره مند سازد تأکید کرد و گفت: سیاست های اقتصادی باید به کمک به طبقات متوسط توجه داشته باشد.
نخست وزیر کانادا در بخش دیگری از سخنانش گفت: رشد نابرابری سبب می شود ملت ها به دولتهایشان و کارفرمایانشان اعتماد نداشته باشند. بسیاری در جهان در مورد آینده نگران هستند. اکنون زمان آن رسیده است که ذهن شهروندان و مردمان را آرام و بی دغدغه کنیم.
آقای ترودو اعتقاد دارد سیاست های اقتصادی دولت های جهان باید با هماهنگی بیشتر با یکدیگر و برای بهره مند شدن درصد بیشتری از جامعه های انسانی برنامه ریزی و اجرا شوند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *