مسابقات جهانی کشتی آزاد کرمانشاه 2017

قدرت #کشتی ایران بار دیگر به رخ دنیا کشیده شد. #ایران 8 – #ترکیه 0 ( مرحله گروهی جام جهانی کشتی آزاد-#کرمانشاه)

Posted by ‎دعواهای ورزشی‎ on Donnerstag, 16. Februar 2017

قدرت کشتی ایران بار دیگر به رخ دنیا کشیده شد. ایران 8 – ترکیه 0 ( مرحله گروهی جام جهانی کشتی آزاد-کرمانشاه)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *