چه خوب و قشنگ بود لب کارون…..

'چه خوب و قشنگ بود لب کارون، چه گِل بارون' بهزاد رئیسی، هنرمند جوان خوزستانی با دستکاری ترانه معروف لب کارون، وضعیت این روزهای خوزستان را به تصویر کشیده.

Posted by BBC Persian on Montag, 13. Februar 2017

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *