جالب ترین کلاس انگلیسی دنیا!

Very Funny English Class!! 🙂 🙂

Posted by Learn English Through Pictures on Sonntag, 11. Dezember 2016

 

Funny English Class: Practice the Nouns! 🙂 🙂

Posted by Learn English Through Pictures on Montag, 12. Dezember 2016

You may also like...

1 Response

  1. زمانی که این سریال پخش میشود دوستان, منم انگلیس درس میخوندم, مام داشتیم انگلیسی یاد میگفتیم و عاشق این سریال بودیم, هر شب منتظر پخش این فیلم بودیم , یادم نمیاد, BBC پخش میکرد یا ITV , والی تلویزیون های انگلیس که اون زمان فکر کنم ۳ تا کانال بیشتر نبودن, هر شب بیشتر برنامه هاشون شو های کمدی نیم ساعته بود, انهلیسی از نظر شوخ طبعی رو دست ندارن!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *