لیست آدرس و شماره تلفن رستوران های خوب شهر سبزوار

لیست رستوران ها و چلوکبابی های شهرستان سبزوار

 

لیست رستوران و چلوکبابی های شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس
ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ رستوران -چلوکبابی آبشار ج برغمد
۲ رستوران -چلوکبابی آراد مطهری
۳ رستوران -چلوکبابی آشپزباشی مدرن آشپزخانه ۳۰متری دانشگاه نبش چ دانشگاه
۴ رستوران -چلوکبابی آق باباباغ رستوران کهنه آب زیرپای مدرسه
۵ رستوران -چلوکبابی آموزش وپرورش امیرکبیر۳۱مدرسه ستوده
۶ رستوران -چلوکبابی آنی غذا طالقانی
۷ رستوران -چلوکبابی ارم آشپزخانه توحیدشهربلوک۳خ حافظ
۸ رستوران -چلوکبابی افضلی ۳۰متری رازی
۹ رستوران -چلوکبابی افضلی بهار
۱۰ رستوران -چلوکبابی افضلی ۳۰متری رازی
۱۱ رستوران -چلوکبابی افضلی حبیب آشپزخانه وظروف کرایه اسرارجنوبی
۱۲ رستوران -چلوکبابی البرز عظیمیان
۱۳ رستوران -چلوکبابی المهدی آشپزخانه م کارگرخ ابومسلم -جنب آژانس ب
۱۴ رستوران -چلوکبابی المهدی آشپزخانه م کارگرخ ابومسلم -جنب آژانس ب
۱۵ رستوران -چلوکبابی امیدوار چ بازارروزروبروی مدرسه غفوری
۱۶ رستوران -چلوکبابی برادران مظفری بهار
۱۷ رستوران -چلوکبابی بنت الهدی آشپزخانه سهراب
۱۸ رستوران -چلوکبابی بهار اسدآبادی
۱۹ رستوران -چلوکبابی بهار اسدآبادی
۲۰ رستوران -چلوکبابی بهشت ۴۰متری
۲۱ رستوران -چلوکبابی تخت جمشیدآشپزخانه اسرارحنوبی
۲۲ رستوران -چلوکبابی تعاونآشپزخانه ابومسلم
۲۳ رستوران -چلوکبابی جام جم رازی رازی ۱۱
۲۴ رستوران -چلوکبابی جاویدکبابی م فلسطین
۲۵ رستوران -چلوکبابی جعفری طبرسی غربی
۲۶ رستوران -چلوکبابی حرم امام زاده شعیب طبرسی
۲۷ رستوران -چلوکبابی حسینی بجدنی کبابی وحلیمی طبرسی
۲۸ رستوران -چلوکبابی حسینی بجدنی کبابی وحلیمی عطاملکجنوبی مقابل حمام ولیعصر
۲۹ رستوران -چلوکبابی حمیدی (سید) اسدآبادی
۳۰ رستوران -چلوکبابی درباغ کهنه آب
۳۱ رستوران -چلوکبابی درویش مدرس
۳۲ رستوران -چلوکبابی دریا اسلام آباد
۳۳ رستوران -چلوکبابی رخصت بل سربداران
۳۴ رستوران -چلوکبابی رسالت قزی امیرکبیر
۳۵ رستوران -چلوکبابی رستوران وآشپزخانه بیهق جنب برق قدیم
۳۶ رستوران -چلوکبابی رضائی اسرارشمالی
۳۷ رستوران -چلوکبابی رضوی اسرارجنوبی
۳۸ رستوران -چلوکبابی رضوی اسرارجنوبی
۳۹ رستوران -چلوکبابی ریحون آشپزخانه
۴۰ رستوران -چلوکبابی زیتون آشپزخانه اسرارجنوبی
۴۱ رستوران -چلوکبابی ستاره شب ج اسفراین
۴۲ رستوران -چلوکبابی سرآشپزآشپزخانه توحیدشهرب -۷روبروی حکمت ۲۱
۴۳ رستوران -چلوکبابی سرآشپز۲
۴۴ رستوران -چلوکبابی سرآشپز۲ امام حسن مجتبی
۴۵ رستوران -چلوکبابی سفره خانه قیصریه بیهق
۴۶ رستوران -چلوکبابی سفره خانه قیصریه بیهق مقابل هتل پارس
۴۷ رستوران -چلوکبابی سفره خانه هشت پایه اسرارجنوبی ۴راه رضوی
۴۸ رستوران -چلوکبابی سفره سرای توسکا ۲۰م دانشگاه
۴۹ رستوران -چلوکبابی سفره سرای توسکا ش جهاد
۵۰ رستوران -چلوکبابی سفیرآشپزخانه ش توحید
۵۱ رستوران -چلوکبابی سلطانی نژادآشپزخانه ابتدای خ سهراب
۵۲ رستوران -چلوکبابی سلطانی نژادآشپزخانه ابتدای خ سهراب
۵۳ رستوران -چلوکبابی سیمرغ آشپزخانه بین ابومسلم ۲۴و۲۶
۵۴ رستوران -چلوکبابی شقایق کبابی طالقانی بالاتراز۳راه استثنایی
۵۵ رستوران -چلوکبابی شینسل دانشگاه روبروی خ مهارت
۵۶ رستوران -چلوکبابی صولتی نازیلا اسدآبادی
۵۷ رستوران -چلوکبابی طباخی سالاری اسرارشمالی جنب سرای تهرانی
۵۸ رستوران -چلوکبابی طباخی سربداران نقابشک
۵۹ رستوران -چلوکبابی طبخ نمونه م صاحب الزمان
۶۰ رستوران -چلوکبابی طعام شهر آشپزخانه هویزه
۶۱ رستوران -چلوکبابی طعام شهرچشمی هویزه
۶۲ رستوران -چلوکبابی عادلی اسدآبادی
۶۳ رستوران -چلوکبابی عادلی م شهربانی
۶۴ رستوران -چلوکبابی غزال ج تهران
۶۵ رستوران -چلوکبابی غزال ج تهران
۶۶ رستوران -چلوکبابی غزال ج تهران
۶۷ رستوران -چلوکبابی غزال ج تهران
۶۸ رستوران -چلوکبابی غزال مرتضی بدری ابارش
۶۹ رستوران -چلوکبابی فاخته ۴۰متری نبش باهنر۱۲
۷۰ رستوران -چلوکبابی قلعه نوی سی هزارمتری
۷۱ رستوران -چلوکبابی کاملیا کاشفی ۲
۷۲ رستوران -چلوکبابی لندرانی حسین رسالت
۷۳ رستوران -چلوکبابی مادر اسدآبادی
۷۴ رستوران -چلوکبابی مسافر بل سربداران
۷۵ رستوران -چلوکبابی مصطفوی نسب چای خانه اسرارجنوبی اول خ مدرس
۷۶ رستوران -چلوکبابی ملت سربداران
۷۷ رستوران -چلوکبابی ملت ج تهران
۷۸ رستوران -چلوکبابی ملت صیادی حسن م سربداران
۷۹ رستوران -چلوکبابی مهران خیرآبادی افسر
۸۰ رستوران -چلوکبابی میان آبادی بیهق عطاملک جنوبی
۸۱ رستوران -چلوکبابی میان آبادی بیهق عطاملکجنوبی
۸۲ رستوران -چلوکبابی نمونه م کارگر
۸۳ رستوران -چلوکبابی نیلی م شریعتی ابتدای خ ابومسلم
۸۴ رستوران -چلوکبابی نیلی م شریعتی ابتدای خ ابومسلم
۸۵ رستوران -چلوکبابی هانی توحیدشهربلوک۱
۸۶ رستوران -چلوکبابی هویزه صدوقی بنیاد
۸۷ رستوران -چلوکبابی هویزه صدوقی بنیاد
۸۸ رستوران -چلوکبابی ولیمه سفره خانه اسرارشمالی
۸۹ رستوران -چلوکبابی کاملیا نجارآباد
۹۰ رستوران -چلوکبابی کاندیداتهیه غذا امام
۹۱ رستوران -چلوکبابی کاندیداتهیه غذا امام
۹۲ رستوران -چلوکبابی کباب ترکی تک بهاربهار۸
۹۳ رستوران -چلوکبابی کباب عمورضا ۴۰متری پارک جنت
۹۴ رستوران -چلوکبابی کبریایی قربان علی م بار
۹۵ رستوران -چلوکبابی کلبه سیب زمینی ۴۲متری انقلاب روبروی اداره آب
۹۶ رستوران -چلوکبابی کوثرخدادوست سیدکاظم خوشبین

 

با تشکر از خانوم صالح آبادی که این لیست رو برای ما فرستادن, نوشته زیر رو هم در سایتی بنام مستر تستر http://www.mrtaster.com/ دیدم که اینجا میاریم ما از راست و درست بودنش اطلاعی نداریم,کامنتی رو هم که یکی اونجا گذاشته میزاریم:

“جاده مشهد – تهران بودیم که یهو میسیز تیستر گشنش شد و منم چون اصلا زن زلیل نیستم … سریعا اطاعت کردم و رفتیم داخل سبزوار …. البته میخواستیم بریم تو شاهرود غذا بوخوریم که دیگه زن زلیلی و هزار درد هه هه

توی سبزوار خیلی گشتیم و رستوران جالبی پیدا نمیکردیم چون به شهر آشنا نبودیم … آخرش پشت چراغ قرمز یه موتوری به اسم آقا مهدی مارو راهنمایی کرد و کل راه رو به ما نشون داد و مارو برد به یه رستوران خوب به اسم عادل … اینجا بود که فهمیدم آدم های سبزوار چقدر خونگرم و با مرامن

ماهیچه ، گوشت و جوجه کباب سفارش دادیم

باید بگم که واقعا عالی بود … ماهیچه فوق العاده و جوجه کباب رو که من زیاد اهلش نیستم رو هم خیلی پسندیدم … توی دهن آب میشد

قیمت برای ۴ نفر ۴۸ هزار تومان شد

مستر تیستر قویا پیشنهاد میکنه که اگه سبزوارین یا رفتین اونجا حتما یه سر برین رستوران عادل”

و این هم کامنت:

“مستر جان ممنون از راهنماییت. ما هم تقریبا مثل شما تو سبزوار دنبال رستوران خوب گشتیم و پیدا نکردیم از عمو گوگل پرسیدیم سبزوار کجا غذا بخوریم که دیدیم مستر تیستر میگه عادل خوبه. ما هم اومدیم عادل. فقط مستر گل کاش سالی که رفته بودید رو هم مینوشتید. ما تابستون نود و پنج اومدیم فقط چلو ماهیچه اش چهل تومن بود.”

متاسفانه شماره تلفنی هم در این لیست از رستوران ها نیست, اونم فعلا طلبتون باشه تا بعدا, فکری به حالش بکنیم! 🙂

 

 

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Copiing not allowed