اجرای سیمفونی ۷ بتهوون با پیانو در دستگاه رومبای کوبایی !

جالبیش اینه که برای اجرای این موزیک فقط از قطعات پیانو استفاده شده و ساز دیگری در کار نبوده!

Beethoven In Havana

“Beethoven In Havana,” Beethoven’s 7th Symphony (mv. 2) in a Cuban Rumba style. All the "instruments" you hear in this video are created using the WHOLE piano!https://www.youtube.com/watch?v=mZRb0FyAa9shttp://www.JoachimHorsley.com

Posted by Joachim Horsley on Mittwoch, 30. November 2016

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *