یک انسان واقعی

مرد تبریزی که در برف و سرمای زمستان حیوانات را تنها نمیگذارد

من در میان حجم انبوهی از برف و سرمای زیاد، با این مرد تبریزی مواجه شدم.این ویدیو رو همه‌ی مردم باید ببینند!پس لطفا از اشتراک‌گذاری آن دریغ نکنید …

Posted by ‎حـــــس‎ on Montag, 19. Dezember 2016

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *