اجرای جالب شقایق رویا در مسابقه آوازخوانی ستاره افغان در تلویزیون طلوع

اجرای جالب یک دختر افغان – ایرانی در مسابقه آوازخوانی ستاره افغان در تلویزیون طلوع© ToloTV

Posted by Sattar Saeedi on Samstag, 10. Dezember 2016

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *