لیست تمام خوابگاه های دانشجویی در منطق مختلف وین با آدرس و شماره تلفن و ایمیل آدرس

دوستان لیست خوابگاه های دانشجویی رو در مناطق مختلف وین براتون از سایتی بازگو و یا بازنوشت کردیم, برای کسب اطلاع بیشتر از قبیل سایت اینترنتی و ایمیل آدرس نقشه و عکس و جشن هایی که در این خوابگاه ها بگزار میشه و …… روی اسم

خوابگاه  کلیک کنین تا به اطلاعات مورد نظرتون دستیابی پیدا نمایید:

Studentenheim Europahaus

1010 Wien

1230 Wien

Quelle: www.heimfest.az

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *