ساده‌ترین کنسرت دنیا !

کنسرت بزرگ سیما بینا در میان مردم بزرگ خراسان

مثل همیشه .. مردمی و دوست داشتنی .

سیما بینا …ساده‌ترین کنسرت دنیا !!کنسرت بزرگ سیما بینا در میان مردم بزرگ خراسان !مثل همیشه .. مردمی و دوست داشتنی !

Posted by ‎Tablighat Iran Ghadim تبلیغات ایران قدیم‎ on Donnerstag, 20. Oktober 2016

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *