میگن الان سه روزه زلاتان به صورت غیرخطی پشت در اتاق مدیر مدرسه وایساده منتظره سرهنگ بیاید تکلیفشو با این نمره انضباطش مشخص کنه

میگن الان سه روزه زلاتان به صورت غیرخطی پشت در اتاق مدیر مدرسه وایساده منتظره #سرهنگ بیاید تکلیفشو با این نمره انضباطش مشخص کنه 😀

Posted by ‎سوتی های استاد علیفر,جواد خیابانی, مزدک میرزایی,پیمان یوسفی‎ on Sonntag, 6. November 2016

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *