تقلید صدای حمیرا و چند خواننده هندی توسط حمید ماهی سفت, بسیار جالب و دیدنی

این ویدئو فوق العاده ست تقلید صدای چند خواننده هندی وتقلید صدای بانو قلبها حمیرا

Posted by ZArrin shahr esfahani on Mittwoch, 3. Februar 2016

You may also like...

1 Response

  1. واقعا کارش بی نقصه !
    فکر کنم خانوم حمیرا هم خودش ای والا بگه! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *