زنان زیبا شبیه پرنسس های دیزنی لند و باربی نیستند

%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%86%d8%b3%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%86%db%8c-%d9%84%d9%86%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1

زنان زیبا شبیه پرنسس های دیزنی لند و باربی نیستند …
شبیه واقعیتن …
شبیه زنی که گاهی دست های خیسش را با دامنش پاک می کند، واشک هایش را با سر آستین ش ….
نه چشمان آبی دارند … نه ناخن هایشان همیشه لاک زده … نگران پاک شدن رژ لب هایشان هم نیستند ….

زنان زیبا ، زنانی هستند که خود را باور دارند و می دانند که اگر تصمیم بگیرند قادر به انجام هر کاری هستند، در توانایی و عزم یک زن که مسیرش را بدون تسلیم شدن در برابر موانع طی می کند، شکوه و زیبایی وجود دارد. در زنی که اعتماد بنفسش از تجربه ها نشأت می گیرد، و می داند که می تواند به زمین بخورد، خود را بلند کند و ادامه دهد،زیبایی بسیاری وجود دارد.

تهمینه میلانی

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *