چند درصد از جمعیت هر ایالت آمریکا را مهاجران تشکیل می دهد؟

 

 

موسسه Migration Policy وابسته به سازمان مهاجرت ایالات متحده، در گزارش اخیر خود میزان ساکنین هر ایالت را که در خارج از امریکا متولد شده اند اعلام کرده است. بنابراین گزارش ایالتهای کالیفرنیا، نیویورک و نیوجرزی با بیش از 20 درصد جمعیت متولد خارج از امریکا در ابتدای این فهرست و ایالتهای ویرجینیا و مانتانا با کمتر از 2 درصد جمعیت مهاجر، در انتهای این فهرست قرار دارند. بیش از 41 میلیون نفر مهاجر در امریکا زندگی می کنند که ایالت کالیفرنیا به تنهایی حدود 11 میلیون نفر از آنان را در خود جای داده است.
در تصویر زیر، درصد مهاجران هر ایالت را ملاحظه می کنید

 

%da%86%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d9%87%d8%a7

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *