علی براتی اینجا (اینجه) سبزواره

علی براتی , اینجا سبزوار است

موزیک نسبتا زیبایی درباره شهر خاطره انگیزمون سبزوار شهر تضاد ها, سربداران ها, دکتر شریعتی ها,محمود دولت آبادی ها, حسن ریوندیها , محمد خردادیان ها, dj فسنقری ها….البته حاج ملا هادی اسرار, کاشفی, ابن یمین …. همه از مشاهیر این سرزمین هنر پرور بوده اند.اسم خودمو دیگه فاکتور گرفتم! 🙂

Posted by Parsnews.at on Samstag, 29. Oktober 2016

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *