تشخیص نسبت دختر و پسر با همدیگر از دور

%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%b2%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d9%88-%d9%be%d8%b3%d8%b1

فرض کنین یه پسر و یه دختر دارن میان سمتتون چطوری میفهمین که اینا دوس پسر دوس دخترن نامزدن یا زن و شوهر ؟

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *