فیلم جالبی از تخت جمشید, پاسارگاد و نقش رستم ….

Pasargadae, Naqsh-e-Rostam and Persepolis.
Watch the video and enjoy a short tour of ancient sites around Shiraz!

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Copiing not allowed