فیلم جالبی از تخت جمشید, پاسارگاد و نقش رستم ….

Pasargadae, Naqsh-e-Rostam and Persepolis.
Watch the video and enjoy a short tour of ancient sites around Shiraz!

Ancient and historical sites around Shiraz: Pasargadae, Naqsh-e-Rostam and Persepolis. Watch the video and enjoy a short tour of ancient sites around Shiraz! #MustSeeIran #Pasargadae #Persepolis #Shiraz #IranSource:https://www.youtube.com/watch?v=LrDL0Py42Z8

Posted by Must See Iran on Donnerstag, 22. September 2016

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Copiing not allowed