فالکائو روی دست ملی پوشان کشورمان از فوتسال خداحافظی کرد

حرکت قابل تقدیر بازیکنان ایرانی که سوژه فضای مجازی شد/ ستاره دنیا روی دست ملی پوشان کشورمان خداحافظی کرد.

حرکت قابل تقدیر بازیکنان ایرانی که سوژه فضای مجازی شد/ ستاره دنیا روی دست ملی پوشان کشورمان خداحافظی کرد.⚽️فالکائو روی دست ملی پوشان کشورمان از فوتسال خداحافظی کرد.

Posted by ‎Donyaye Varzesh Magazine مجله دنیای ورزش‎ on Donnerstag, 22. September 2016

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *