سگ حرف شنو

>

Harlow The Service Dog

Harlow is a service pup in training, and we think she's doing a great job! 󾌰󾆷󾮞

Posted by UNILAD on Mittwoch, 7. September 2016

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *