فروشگاههای ایرانی در امریکا

فروشگاههای ایرانی در امریکا

چقدر از فروشگاههای ایرانی در امریکا راضی هستید؟آیا مواد و غذاهای ایرانی دلخواهتون رو راحت پیدا می کنید؟ویدئوی زیر رو ببینید!- By: BBC Persian

Posted by ‎Persian Americans : ایرانیان امریکا‎ on Sonntag, 14. August 2016

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *