جوانمردی در کشتی

 

رحیمی پس ازکسب مدال برنز پیش از آنکه به شادی کسب مدال بپردازد به سمت ورزشکار کوبایی رفت و با بوسه بر سر این ورزشکار ثابت کرد که هنوز جوانمردی در کشتی نکته‌ای قابل اعتنا است

Rahimi رحیمی پس ازکسب مدال برنز

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *