اشک شوق مادر حسن یزدانی بعد از پیروزی‌های مقتدرانه

اشک شوق مادر حسن یزدانی بعد از پیروزی‌های مقتدرانه

اشک شوق مادر حسن یزدانی بعد از پیروزی‌های مقتدرانهامشب مطمئن باشید حسن یزدانی با دعای خیر مادرش قهرمان خواهد شد. منتظر آپلود فیلم قهرمانی حسن یزدانی در المپیک باشید.https://www.facebook.com/iraniran.ir/

Posted by Iran-Iran on Freitag, 19. August 2016

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *