هر گز نا امید نشوید

این ویدیو مادری را نشان میدهد که بعد از مدتها انتظار حامله شد و در وقت زایمان یک دختر و پسر دو قلو بدنیا اورد اما چند لحظه بعد از تولد دوقلو ها یکی از آنها میمیرد. مادر درخواست میکند که جسد نوزاد را روی بدنش قرار دهند و او شروع میکند با نوزاد مرده صحبت کردن. به نوزاد میگوید ما ترا خیلی دوست داریم و برای اینده تو نقشه های زیادی کشیدیم. از طرفی خواهر دو قلوی تو احتیاج به تو و مواظبت تو دارد مادر تمام اینها را با اشک به نوزاد مرده و بی جان خود که در بغلش بود می گوید. بعدا از چند لحظه نوزاد شروع به نفس کشیدن میکند و حتی چشمانش را باز میکند و باعث حیرت دکتر ها و پرستارها می شود.
اگر خواسته و یا تقاضایی دارید که از انجام آن ناامید شدید و به شما گفته اند غیر ممکن است انجام شود شروع به صحبت کردن با خدا بکنید او قادر است مرده را زنده کند. آگر تقاضای شما به خیریت شما باشد مطمن باش انجام خواهد شد.امیدوار باش

هر گز نا امید نشوید.این ویدیو مادری را نشان میدهد که بعد از مدتها انتظار حامله شد و در وقت زایمان یک دختر و پسر دو قلو بدنیا اورد اما چند لحظه بعد از تولد دوقلو ها یکی از آنها میمیرد. مادر درخواست میکند که جسد نوزاد را روی بدنش قرار دهند و او شروع میکند با نوزاد مرده صحبت کردن. به نوزاد میگوید ما ترا خیلی دوست داریم و برای اینده تو نقشه های زیادی کشیدیم. از طرفی خواهر دو قلوی تو احتیاج به تو و مواظبت تو دارد مادر تمام اینها را با اشک به نوزاد مرده و بی جان خود که در بغلش بود می گوید. بعدا از چند لحظه نوزاد شروع به نفس کشیدن میکند و حتی چشمانش را باز میکند و باعث حیرت دکتر ها و پرستارها می شود.اگر خواسته و یا تقاضایی دارید که از انجام آن ناامید شدید و به شما گفته اند غیر ممکن است انجام شود شروع به صحبت کردن با خدا بکنید او قادر است مرده را زنده کند. آگر تقاضای شما به خیریت شما باشد مطمن باش انجام خواهد شد.امیدوار باش

Posted by Kelisaye Noor on Montag, 27. Juni 2016

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Copiing not allowed