جناب خان در جشنواره فیلم کن

جناب خان در خندوانه 6 خرداد

یه چن روز رفته بودُم سرِ بزنُم پاریسن ژرمن. گفتُم تا اینجا اومدُم کن هم یه سر بزنُم لابی کنُم برای شهاب اینا.

Posted by ‎جناب خان‎ on Freitag, 27. Mai 2016

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *