عروس امین حبیبی با ترجمه متن به انگلیسی

دوستان هرچند که من بعضی از آهنگای امین حبیبی رو دوست دارم اما این آهنگش یک خورده مسخره و خنده داره اما از اون خنده دار تر, زیرنویس و ترجمه این چرت و پرتایی هست که ایشون میخونه به انگلیسیه! چه حوصله ای داشته اونی که ترجمه کرده….

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *