گداهای قلابی

حالا این گدا ها در آمریکا و اروپا هم دست به کار شدن ما که قرنهاست که از اینا تو ایران داریم!

این هم از داستان یکی از گداهای نیویورک

افشای راز باورنکردنی یک خانوم ترکیه ای گدا مقیم نیویورکhttps://www.facebook.com/DanskPersisk/تلگرام ایرانیان دانمارک رو دنبال کنید https://telegram.me/iraniandanmark

Posted by Heirboud Pasha on Freitag, 26. April 2013

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *