صدای صداقت با امیر حسین و حامد نیک پی

اجرای زیبای صدای صداقت با امیر حسین برنده اولین استیج منو تو

اولین کار امیرحسین و حامد نیک پی در #ManotoStageصدای صداقت#منوتونوروزلینک دانلود mp3 در: https://soundcloud.com/manototv/txdcx3mhf06r

Posted by Manoto TV on Sonntag, 20. März 2016

You may also like...

1 Response

  1. به هر حال دوستان فکر کنم امیر حسین از همه بهتر بود و بین داور ها و یا پرودیووسر ها هم, حامد نیک پی هم از همه معقول تر بود و حرفاش و حرکاتش بیشتر به دل مینشست.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *