مکان !

این خیلی جالب بود !
ویدئو رو به یکی از دوستان ایتالیایی ام که فارسی یاد میگیره نشون میدم، توضیح میدم که ترانه در اصل تاجیکی هست و یک ترانه غمگین هست و بعد براش توضیح میدم “خونه خالی” در ایران علاوه بر معنای حقیقی معنای دیگه ای هم داره… جالب بود برام گفت در ایتالیایی هم دقیقا همین میشه : Ho casa libera :)) که دقیقا میشه ” خونه خالی دارم” با همون دو معنی که در فارسی میده ..

خالی

󾌰

Posted by ‎Shirin Shams شیرین شمس‎ on Mittwoch, 10. Februar 2016

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *