پیامی برای بشریت

پیامی برای بشریت..سکانس به یاد ماندنی فیلم دیکتاتور بزرگ و سخنرانی مهیج چارلی چاپلین.دیکتاتورها می‌میرند و قدرتی که از مردم می‌گیرند به مردم باز خواهد گشت…._______________حتما تماشا کنید..اینجا زبان چارلی زبان بشریت است .تمام آن چیزی که ما می‌خواهیم .برگرفته از صفحه بهترین فیلم های دنیا

Posted by Sepidedam on Samstag, 22. August 2015

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *