به یاد گذشته های خوش با استاد ایرج

استاد ایرج و "گنجِ قارون". امیدواریم این اسطوره همیشه سلامت باشن. این ویدیو را ببینید و لذت ببرید.Iraj khajeh amiri | #Bia2 | #GanjeGharoon

Posted by Bia2.com on Dienstag, 15. Dezember 2015

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *